• CHEN WEINONG
 • DENG GUOYUAN
 • GAO BROTHERS
 • GUAN WEI
 • HE HAOYUAN
 • LIU WEI
 • QI ZHILONG
 • SHI JINSONG
 • SUN YUAN+PENG YU
 • TAN XUN
 • TONG YANRUNAN
 • YI DEER

ESSENCE: THE ORIGINAL HOMELAND

 • Yi Deeer Golden Fairy Tale-River 2, 2003, photo, 90x120cm

 • Yi Deer Specimen in the Fairy Tale, 2005, digital print, 74x300cm

 • Yi Deer Fairy Tale-Advance 706, 2005, digital print, 61x300cm

 • Deng Guoyuan Scenery, 2016, ink on paper, 52x52cm, 1 set of 5 pieces

 • Chen Weinong Abstract Calligraphy Series 2, 2011, ink on paper, 136x70cmx2

 • Deng Guoyuan Scenery, 2016, ink on paper, 52x52cm, 1 set of 5 pieces

 • Deng Guoyuan Scenery, 2016, ink on paper, 52x52cm, 1 set of 5 pieces

 • Deng Guoyuan Scenery, 2016, ink on paper, 52x52cm, 1 set of 5 pieces

 • Deng Guoyuan Scenery, 2016, ink on paper, 52x52cm, 1 set of 5 pieces

 • Chen Weinong Abstract Calligraphy Series 1, 2011, ink on paper, 136x70cmx2

 • Chen Weinong Abstract Calligraphy Series 1, 2011, ink on paper, 136x70cmx2

 • Chen Weinong A boundless View, 2010, video, 30mins, loop

 • Chen Weinong Abstract Calligraphy Series, 2011-2012, ink on newspaper

 • Gao Brothers Utopia of Construction No.6, 2014, digital print, 110x110cm