• BAI YE
 • BU HUA
 • CHEN RUIQI
 • CHEN XUEGANG
 • CHEN YING
 • DAI HUA
 • DENG QIANG
 • DENG WEI
 • DING XINHUA
 • FEI JUN
 • GAO SHIQIANG
 • GAO WENQIAN
 • GUAN WEI
 • HE ZHIJIAN
 • JIANG XUN
 • JIANG WENYONG
 • LEI LEI
 • LI NING
 • LIU CHANG
 • LIU JIAN
 • LIU QIANYI
 • LIU XIN+HONG XIAO
 • LU TINGTING
 • MEI JIAN
 • MIU XIAOCHUN
 • PENG XIANG
 • SHEN JIE
 • SHI JINSONG
 • TAN TAN
 • TIAN XIAOLEI
 • WANG HEZE
 • WANG JINGWEI
 • WANG WEISI
 • WU CHAO
 • XIANG JIANHENG
 • XIAO YAO
 • XU TAN
 • XU XIANG
 • XUE LEI
 • YAN LONGJIAO
 • YANG BO
 • YANG CHEN
 • YANG DI
 • YI LIAN
 • ZHANG XIAOTAO
 • ZHANG YANFENG+ZHOU GANG
 • ZHAO HUASEN
 • ZHAO RUIGANG
 • ZHAO XIAOWEI
 • ZHAO YU
 • ZHONG SU

2016 Chinese Short Film Festival in Ulaanbaatar